Контроллер заряда JUTA PWM CM6048
Контроллер заряда JUTA PWM CM8024Z
Контроллер заряда JUTA PWM CM8048
 Инвертор FRONIUS Symo 8.2-3-M
Контроллер Schneider Conext XW MPPT 80 600
 Инвертор FRONIUS Primo 3.0-1
 Инвертор FRONIUS Primo 3.5-1
 Инвертор FRONIUS Primo 3.6-1
 Инвертор FRONIUS Primo 4.0-1
 Инвертор FRONIUS Primo 4.6-1
 Инвертор FRONIUS Primo 5.0-1
 Инвертор FRONIUS Primo 6.0-1
 Инвертор FRONIUS Primo 8.2-1
 Инвертор FRONIUS Symo 10.0-3-M
 Инвертор FRONIUS Symo 12.5-3-M
Инвертор FRONIUS Symo15.0-3-M
 Инвертор FRONIUS Symo 17.5-3-M
 Инвертор FRONIUS Eco 25.0-3
 Инвертор FRONIUS Eco 27.0-3
 Инвертор FRONIUS Symo 20.0-3-M
 Инвертор HUAWEI SUN2000 - 12 KTL
 Инвертор HUAWEI SUN2000 - 17 KTL
 Инвертор HUAWEI SUN2000 - 20 KTL
 Инвертор HUAWEI SUN2000 - 33 KTL-A
 Инвертор HUAWEI SUN2000 - 8 KTL
Солнечная станция 10 кВт на кровле
Солнечная станция 17 кВт на кровле
Солнечная станция 20 кВт на кровле